6/7 leesrooster Paulus van Efeze op weg naar Jeruzalem

zaterdag 11 mei 2019

EFEZIËRS 1 : 4-8 + 11-14

4 In ​Christus​ immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol ​liefde​ ​uitgekozen​ om voor Hem ​heilig​ en zuiver te zijn, 5 en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in ​Jezus​ ​Christus​ zijn ​kinderen​ te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods ​genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 7 In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze ​zonden​ ​vergeven, dankzij de rijke ​genade​ 8 die God ons in overvloed heeft geschonken.

11 In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op ​Christus, tot eer van Gods grootheid. 13 In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het ​evangelie​ van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige​ Geest​ die ons beloofd is 14 als voorschot op onze ​erfenis, opdat allen die Hij Zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Voor Paulus is de uitverkiezing geen moeilijk onderwerp en geen discussiepunt, maar een thema om over te zingen. Hij dankt God er voor en raakt er niet over uitgedacht. Wat een genade dat God ons uitkoos. Wat zijn wij rijk in Christus. Prijs zijn genade!

Maar… Ja, maar. Stel dat je niet uitverkoren bent.… Je weet het toch nooit zeker?

Paulus weet het wel zeker. Maar: wat weet hij zeker? Hij zegt niet zoiets als: “ik ben uitverkoren – ik kom later in de hemel’. Wat hij zeker weet is dat hij en zijn lezers nu in Christus zijn. Kijk wat hij schrijft: Ze hebben in Christus vergeving van hun zonden, ze verwachten voor de toekomst alles van Hem, want ze hebben het evangelie van Christus gehoord. Ze zijn tot het geloof gekomen en ze hebben ervaren dat de Heilige Geest hen in bezit nam.

Dat weet Paulus zeker en dat heeft hij ervaren in zijn eigen leven. Hij heeft het gezien bij deze mensen in Efeze. En dan weet hij: daar zit alleen Gods keus achter. God heeft hen al lang geleden uitgekozen om hun dat allemaal te geven – in Christus. En vanuit de zekerheid die hij in Christus heeft, prijst hij God voor de eeuwige uitverkiezing die daar achter ligt. Ontdek dan zelf hoe rijk je bent, omdat je Christus kent en dank God de Vader dat Hij je daarvoor uitgekozen heeft.