5/7 Leesrooster bij zondag 52 (Vader, geef ons volharding, want van U is het koninkrijk)

Vrijdag 12 april: 2 Timoteüs 4:1-8

1Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van ​Christus​ Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het ​evangelie​ doen, je dienende taak vervullen. 6Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Wat merk je vandaag van vers 3-4 ? Hoe voorkom je dat je daarin meegaat ?