4/7 Leesrooster bij zondag 52 (Vader, geef ons volharding, want van U is het koninkrijk)

Donderdag 11 april: 1 Korintiërs 10:1-13

1Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2dat ze zich allemaal in de naam van ​Mozes​ lieten ​dopen​ in de wolk en in de zee. 3En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel 4en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was ​Christus. 5Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. 6Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. 7Dien geen ​afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ 8Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend. 9En laten we ​Christus​ niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. 10En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. 12Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Gaat vers 13 altijd op ? Heb je het zelf weleens meegemaakt ?