6/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

zaterdag 16 maart 2019

HANDELINGEN 17 : 11-15

11 De ​Joden​ in Berea waren welwillender dan die in ​Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het ​evangelie​ en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 12 Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. 13 Maar toen de ​Joden​ van Tessalonica​ vernamen dat ​Paulus​ ook in Berea Gods Woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. 14 De ​leerlingen​ stuurden ​Paulus​ toen onmiddellijk weg, naar de kust, maar Silas en Timoteüs bleven in Berea. 15 Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.

Je kunt vandaag in de kerk openstaan voor iets nieuws. Maar gaat het dan alleen om wat nieuws? Die openheid voor iets nieuws kwam Paulus later ook tegen in Athene, bij mensen die niets liever deden dan iets nieuws zeggen of horen. Maar die nieuwsgierigheid stond te veel op zichzelf en ging niet gepaard met kritisch bijbels denken.

Juist in Berea kwam Paulus die houding wel tegen. Daar een combinatie van open en tegelijk bijbels kritisch nadenken. Men was daar benieuwd en bereid om nieuwe dingen te leren en vonden niet meteen alles wat nieuw was verdacht. Maar tegelijk waren ze wel kritisch: ze rekenden het na. Ze bestudeerden dagelijks de Schriften. Klopt het wel met wat er in de Bijbel staat? Een gezond uitgangspunt voor Bijbelstudie, ook vandaag. Mooi om samen Bijbelstudie te doen. elkaar vragen stellen, met elkaar overleggen, tegenwerpingen maken, discussiëren, luisteren naar elkaar en vooral naar Gods Woord.

Bij de Joden in Berea ging het om het samenvoegen van wat ze hoorden van Paulus en van wat ze zelf al wisten uit de Schriften. Zeg maar, de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En hoe daarin de persoon van Jezus Christus gevonden wordt.