4/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

donderdag 14 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 35-40

35 Bij het aanbreken van de dag ​zonden​ de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de ​gevangenis​ met de opdracht om ​Paulus​ en Silas vrij te laten. 36 De gevangenbewaarder stelde ​Paulus​ daarvan op de hoogte: ‘Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in ​vrede!’ 37 Maar ​Paulus​ zei tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar ​stokslagen​ laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de ​gevangenis​ opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!’ 38 De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het ​hart​ sloeg toen ze hoorden dat ​Paulus​ en Silas Romeinse burgers waren. 39 Dus gingen ze zelf naar de ​gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. 40 Paulus​ en Silas verlieten de ​gevangenis​ en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.

God breekt een weg open voor Zijn knechten, voor Zijn Woord. En als God zo de deuren openzet, dan hoef je ook niet als een haas er vandoor te gaan. Dan zal de Here ook verder ruimte geven.

Paulus en Silas vertrekken uit Filippi en ze maken daarbij aanspraak op de koninklijke weg: de weg van rechtserkenning. Op dit hoogst cruciale punt voor de evangelieprediking en de kerkvergadering – de poort van Europa! – laat de Here openlijk Zijn macht blijken om de weg van kerk en Woord open te maken en open te houden, tegenover alle satanische machten, die die weg willen insluiten en afsluiten. Daarom hier geen stille bevrijding, zoals die van Petrus in Handelingen 12, maar hier komen de stadsbestuurders zelf naar de gevangenis om hen uitgeleide te doen. Een publiek teken en daarom: Kerk van God, houd moed. U hebt nog steeds dezelfde God als toen!