3/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

woensdag 13 maart 2019

FILIPPENZEN 4 : 1, 4-7

1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de ​Here. 4 Laat de ​Here​ uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De ​Here​ is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw ​gebeden. 7 Dan zal de ​vrede​ van God, die alle verstand te boven gaat, uw ​hart​ en gedachten in ​Christus​ Jezus bewaren.

Vandaag Biddag voor gewas en arbeid. De apostel Paulus, die heel wat heeft meegemaakt, schreef later aan de gemeente van Filippi, waar hij in de gevangenis gezeten had: ‘De ​Here​ is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw ​gebeden.’

Dat sluit naadloos aan op wat de Here Jezus zei in Lukas 12: ‘Jullie moeten je niet bezorgd maken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen, want jullie Vader weet wat je nodig hebt. Vertrouw op Hem.’ En dan staat daar achteraan: ‘Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk, en die andere dingen zullen je bovendien geschonken worden.’

Om dat laatste ging het de Here Jezus. Men maakte zich druk over van alles en nog wat, met geld verdienen en een werelds rijk leven hebben, maar Gods Koninkrijk zoeken en Hem als Verlosser volgen, daar ontbrak het aan.

Wij hoeven niet angstig te zijn voor wat er gebeurt of nog kan gebeuren. Kinderen van God hebben soms heel wat meegemaakt. Onze gezondheid is kwetsbaar; onze relaties zijn breekbaar; wat kunnen we opzien tegen bepaalde dingen in ons leven. En als we in deze tijd van het jaar bidden voor gewas en arbeid, dan zien en voelen we onze afhankelijkheid van de Here. Maar we hoeven ons niet bezorgd te maken, als wij maar Zijn Koninkrijk zoeken en letten op zijn macht en majesteit.

En dank Hem daar ook bij (zie Paulus). Dan is Biddag ook Dankdag!