2/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

dinsdag 12 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 34

34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de ​gevangenis​ en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.

Dan eindigt ons Bijbelgedeelte met blijdschap en veel vreugde in het huis van de cipier, omdat hij met zijn huis tot geloof was gekomen. Ja, dan wordt het ook echt feest in een mensenleven! Geloven maakt van het leven een feest. Onwerkelijk? Overdreven? Is geloven wel zo feestelijk? Is het niet juist een domper op een heleboel leuke dingen?

Geloven is geen leven in een keurslijf, maar leven in vrijheid, leven van het behoud in Christus, vrij van schuld en straf. Geloven is leven in verbondenheid met God. Dát maakt van het leven een feest.

En dan grijpen wij ook moed, ondanks veel zorgen die er ook vandaag zijn, bijv. kerkverlating en kerkdeuren die dicht gaan of de dreiging daarvan.

Satan probeert het nog steeds. Al vanaf Genesis 3:15 ‘Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare’. Satan probeert de weg van het Woord en van de kerk af te sluiten, zodat ook kinderen van God eigen wegen gaan bewandelen. De eeuwen door is hij daarmee bezig geweest, nu eens met list, dan weer met geweld. Maar wie zal sluiten, wanneer de Here opent? Wij hebben een God, die hemel en aarde beweegt voor Zijn Woord en kerk, dwars door alles heen, vervolging, dwaalleer.

God Zelf houdt de weg open. Waar wij geen weg meer zien, báánt Hij een weg. Dan hoeven wij niet in paniek te raken. Leg de zaak van Woord en Kerk maar steeds biddend in de handen van God, dan komt het goed! Want bij Hem gaan alle deuren open!