1/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

maandag 11 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 31-34

31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32 En ze verkondigden het woord van de Here aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten ​gedoopt. 34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor.

Geloof in de Here Jezus, en je bent behouden. Dat is de belofte van het evangelie. Daar is maar één eis bij: eenvoudigweg aanvaarden. Dat mag zo maar. Dat geeft zekerheid. Alleen je moet de zekerheid van het behoud niet in jezelf zoeken. Die mag en moet je in de Here Jezus zoeken, in de Christus van de beloften. De Christus van het Verbondswoord – u en uw huis, zegt Paulus. Dat is de kern van het evangelie, een kern, die Paulus en Silas vervolgens breder verklaren. Ja, dat hoort erbij: opening van het Woord en nader onderwijs in het Woord van God.

Gisteren was het zondag. In ons land hebben we nog steeds de vrijheid én de gelegenheid om op de door God ingestelde rustdag 2x naar Zijn Huis te gaan om onderwezen te worden in dat Woord van God en Hem te loven en te danken voor wat Hij doet in een mensenleven. Toen van de cipier en vandaag in dat van ons.

Want met dat Woord opent de Here door de kracht van Zijn Geest onze harten en in ons Bijbelgedeelte het hart van de cipier. De cipier neemt Paulus en Silas mee naar huis en wast hun wonden. Maar ook zelf wordt hij gewassen. Niet van wonden, maar van zonden. Hij werd met zijn hele huis terstond gedoopt.