7/7 Handelingen 16 leesrooster Paulus en de gevangenbewaarder.

zondag 10 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 27-31

27 Toen de gevangenbewaarder zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29 De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

De in zijn slaap opgeschrikte cipier ziet de gevangenisdeuren openstaan. Hij denkt: de gevangenen zijn er vandoor! Hij ziet nog maar één uitweg: de dood. Zelfmoord. Houd de eer aan jezelf!

Maar Paulus is hem vóór. Doe uzelf geen kwaad, we zijn er allemaal nog. Vreemd. Welke gevangene blijft er rustig zitten, wanneer z’n celdeur opengaat? De cipier is diep onder de indruk. Hij laat licht brengen en valt vol vrees en eerbied voor Paulus en Silas neer.

Er is iets met deze mensen, er is iets met de God van deze mensen. Dat speelt hem door het hoofd, wanneer hij Paulus en Silas de gevangenis uitleidt en vraagt: Wat moet ik doen om behouden, om gered te worden?

Spreekt deze man over ‘behoud’, dan moeten we daarbij niet denken aan lijfsbehoud o.i.d. Voor z’n hachje hoefde hij niet meer bang te zijn, alle gevangenen waren er nog. Hier gaat het echt om eeuwig behoud (HSV vertaalt ook met ‘om zalig te worden’). Wat had de slavin ook al weer gezegd? Deze knechten van de allerhoogste God wijzen de weg van het behoud. Heren, wat houdt die weg van behoud in, die reddingsweg van uw God? Die God, die zo duidelijk voor Zijn knechten opkomt?! Het antwoord is: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden. Zó simpel, zo eenvoudig ligt dat nou. Je hoeft alleen maar te geloven, aan te pakken wat God je uit genade geeft.