6/7 Handelingen 16 leesrooster Paulus en de gevangenbewaarder.

zaterdag 9 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 25-26

25 Om middernacht waren ​Paulus​ en Silas aan het ​bidden​ en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de ​gevangenis​ op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De gevangenbewaarder schrok wakker en zag dat de deuren van de gevangenis openstonden.

Psalm 118 : 16, 17

De rechterhand van de HERE is hoogverheven, de rechterhand van de HERE doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HERE vertellen.

Ineens: een zware aardbeving. Gods antwoord aan zijn biddende en zingende knechten. Niet een toevallig natuurverschijnsel. Gods hand beweegt de aarde. Zoals destijds in Handelingen 4.

Hier de hand van de HERE. Die sterke rechterhand (weer Psalm 118). Dan vliegen de dikste deuren open – de sterkste sloten houden het niet. Dan vallen de boeien van polsen en benen. Satan kan dan wel sluiten. Maar wie zal sluiten, wanneer de HERE opent? De HERE maakt ruimte voor zijn knechten én voor de prediking van het evangelie. En daarom ook voor de andere gevangenen. Celdeuren gaan open, boeien raken los! Als God ruimte maakt voor de evangelieprediking, dan is dat tot voordeel voor iedereen. Dan daagt er voor allen perspectief.

Satan werpt de deur voor de verkondiging van het evangelie naar Europa in het slot. Maar de HERE opent deuren en breekt alle tegenstand. Hij opent een weg voor Zijn knechten, voor Zijn Woord.

En als God zó deuren openzet, nee, dan hoef je ook niet als een haas er vandoor te gaan. Dan zal de Here ook verder ruimte geven.