5/7 Handelingen 16 leesrooster Paulus en de gevangenbewaarder.

vrijdag 8 maart 2019

HANDELINGEN 16 : 23-25

23 Ze werden opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Satan probeert om de monden van Paulus en Silas te sluiten, om ze ontmoedigd tot zwijgen te brengen. Maar midden in de nacht klinkt in de gevangenis een lied, gebed en lofzang ineen. Als de HERE opent, dan kan satan wel inpakken. Hier in de cel toont God Zijn macht om mensenmonden te openen tot gebed en lof, ondanks alles wat tegen zit. Hij opent de monden door het woord van Zijn belofte en de kracht van Zijn Geest. Dan wordt de lof van God zelfs in de gevangenis gezongen.

Waar anders gevloekt wordt klinkt nu de lof op de HERE. En de gevangenen luisteren verbaasd toe. Twee zingende mannen in het holst van de nacht in de gevangenis. Mooi! Maar ook knap machteloos…. Wat kan het gebed, als je bent opgesloten en geen voet kunt verzetten? Ja, zo redeneren wij soms, in ons ongeloof. We weten wel dat het gebed een kracht is. Maar we ervaren het vaak niet zo.

Maar God reageert daar op. Geen machtiger werk dan bidden, zien we hier.

Zo gaat de evangeliedienst toch door, ook hier in de gevangenis. Het gaat naar de gevangenen, maar komt ook naar ons, in onze levenssituatie. Schreef Paulus niet in zijn brief juist aan die gemeente van Filippi (Filippenzen 4:4): Verblijdt u in de Here te allen tijde, wederom zal ik zeggen: verblijdt u! Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging (Horen we het? Met dankzegging!) bekend worden bij God!