7/7 Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Zondag 17 februari: Psalm 115

1Niet ons, HEER, niet ons,

geef uw naam alle ​eer,

om uw ​liefde, uw trouw.

2Waarom zeggen de volken:

‘Waar is die God van hen?’

3Onze God is in de hemel,

hij doet wat hem behaagt.

4Hun ​goden​ zijn van zilver en goud,

gemaakt door mensenhanden.

5Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,

ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

6ze hebben oren, maar kunnen niet horen,

ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.

7Hun handen kunnen niet tasten,

hun voeten kunnen niet lopen,

geen geluid komt uit hun keel.

8Zoals zij, zo worden ook hun makers,

en ieder die op hen vertrouwt.

9Israël, vertrouw op de HEER

– hun hulp is hij, hun ​schild​ –

10huis​ van ​Aäron, vertrouw op de HEER

– hun hulp is hij, hun ​schild​ –

11wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER

– hun hulp is hij, hun ​schild.

12De HEER gedenkt en zegent ons,

zegenen​ zal hij het volk van Israël,

zegenen​ het ​huis​ van ​Aäron,

13zegenen​ wie de HEER vrezen,

van klein tot groot.

14Moge de HEER u talrijk maken,

u en uw ​kinderen.

15Moge de HEER u ​zegenen,

hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

16De hemel is de hemel van de HEER,

de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

17Niet de doden loven de HEER,

niet wie zijn afgedaald in de stilte,

18wij zijn het, wij ​zegenen​ de HEER,

van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

Niet wij, maar de HEER komt alle eer toe – ben jij dus niet belangrijk ? Of is het juist goed voor jou, dat Hij alle eer krijgt ? Wat zegt deze Psalm daarover ?