5/7 Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Vrijdag 15 februari: Lukas 1:46-55

46Maria​ zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de ​Heer,

47mijn ​hart​ juicht om God, mijn redder:

48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig​ is zijn naam.

50Barmhartig​ is hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie hem vereert.

51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,

maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.’

Heilig is zijn naam. Heilig = uniek, met niets te vergelijken. Waar blijkt dat uit volgens Maria ?