3/7 Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Woensdag 13 februari: Psalm 8

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van ​David.

2HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –

3met de stemmen van ​kinderen​ en zuigelingen

bouwt u een macht op tegen uw vijanden

om hun wraak en verzet te breken.

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en ​glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

8schapen, ​geiten, al het ​vee,

en ook de dieren van het veld,

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Gods naam heiligen = Hem prijzen om wie Hij is en wat Hij doet. Wat benadrukt Psalm 8 daarvan ?