2/7 Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Dinsdag 12 februari: Exodus 34:1-9

1De HEER zei tegen ​Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid hebt. 2Morgenvroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de ​Sinai​ op gaan. Kom daar, op de top van de berg, bij mij. 3Laat niemand met je mee naar boven gaan, op de hele berg mag niemand te zien zijn, en ook de schapen, ​geiten​ en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen.’

4Mozes​ hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de ​Sinai​ op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast ​Mozes​ staan en riep de naam HEER uit. 6De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en ​genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7die duizenden geslachten zijn ​liefde​ bewijst, die schuld, ​misdaad​ en ​zonde​ ​vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de ​kinderen​ en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde ​geslacht​ en het vierde.’8Onmiddellijk viel ​Mozes​ op zijn knieën en boog zich neer. 9‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons ​vergeving​ voor onze schuld en ​zonde​ en maak ons tot uw eigen bezit.’

Laat uw naam geheiligd worden. Hoe doet de HEER dat zelf ? Hoe doet Mozes dat ? En jij ?