1/7 Leesrooster bij zondag 47 (het eerste wat wij nodig hebben is dat Vader aan zijn eer komt)

Maandag 11 februari: Exodus 3:13-17

13Maar ​Mozes​ zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen ​Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van ​Abraham, de God van ​Isaak​ en de God van ​Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” 16Laat de ​oudsten​ van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in ​Egypte​ wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. 17Ik heb besloten om jullie uit de ellende in ​Egypte​ weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de ​Kanaänieten, de ​Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’” 

God heet Jahwe = HEER = Ik zal er zijn. Wat zegt die naam jou ?