6/7 Leesrooster bij zondag 46 (Christus leert ons Vader te zeggen tegen God )

Zaterdag 9 februari: Handelingen 17:15-21

15Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.

Paulus in Athene

16Terwijl ​Paulus​ in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele ​godenbeelden​ in de stad. 17In de ​synagoge​ sprak hij met de ​Joden​ en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18Onder hen waren ook enkele ​epicurische​ en ​stoïsche​ filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse ​goden​ te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over ​Jezus​ en een godin die Opstanding heette. 19Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ 21Alle Atheners en de ​vreemdelingen​ die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.

Waarom toont Paulus zich verontwaardigd ? Heb jij dat weleens ? Wat raakt je dan ?