5/7 Leesrooster bij zondag 46 (Christus leert ons Vader te zeggen tegen God )

Vrijdag 8 februari: 1 Petrus 1:14-21

14Wees als gehoorzame ​kinderen​ en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15maar leid een leven dat in alle opzichten ​heilig​ is, zoals hij die u geroepen heeft ​heilig​ is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees ​heilig, want ik ben ​heilig.’ 17En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als ​vreemdeling​ ook ontzag voor hem hebben. 18U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,19maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van ​Christus.20Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Vader zeggen, daar spreekt vertrouwen uit, samen met ontzag (eerbied) en gehoorzaamheid. Wat vind je het moeilijkste ? Hoe kun je daarin groeien ?