4/7 Leesrooster bij zondag 46 (Christus leert ons Vader te zeggen tegen God )

Donderdag 7 februari: Romeinen 8:12-17

12Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de ​Geest van God​ worden geleid, zijn ​kinderen​ van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods ​kinderen​ zijn. 17En nu we zijn ​kinderen​ zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met ​Christus​ zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

In het OT klinkt de Vadernaam bij hoge uitzondering. In het NT leert de Geest van Christus ons elke dag Vader zeggen. Wat betekent dat volgens Paulus ?