1/7 Leesrooster bij zondag 46 (Christus leert ons Vader te zeggen tegen God )

Maandag 4 februari: Psalm 103

1Van ​David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn ​hart, zijn ​heilige​ naam. 2Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3Hij ​vergeeft​ u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4hij redt uw leven van het ​graf, hij kroont u met trouw en ​liefde, 5hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6De HEER doet wat ​rechtvaardig​ is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7Hij maakte aan ​Mozes​ zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8Liefdevol en ​genadig​ is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10Hij straft ons niet naar onze ​zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze ​zonden​ van ons verwijderd. 13Zo liefdevol als een vader is voor zijn ​kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de ​kinderen​ en kleinkinderen 18van wie zich houdt aan zijn ​verbond en naar zijn geboden leeft. 19De HEER – zijn ​troon​ staat vast in de hemel, als ​koning​ heerst hij over alles. 20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 21Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. 22Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

Hoog verheven en dichtbij – God is het tegelijk. Groter én dichterbij zelfs dan je gewone vader.