7/7 Leesrooster bij zondag 45 (roep Mij te hulp, Ik zal je redden)

Zondag 3 februari: Psalm 145:14-21

14‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,

wie gebukt gaat richt hij op.

15Allen zien hoopvol naar u uit,

u geeft voedsel, op de juiste tijd.

16Gul is uw hand geopend,

u vervult het verlangen van alles wat leeft.

17Rechtvaardig​ is de HEER in alles wat hij doet,

zijn schepselen blijft hij trouw.

18Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,

die hem roepen in vast vertrouwen.

19Hij vervult het verlangen van wie hem eren,

hij hoort hun klacht en komt te hulp.

20De HEER waakt over wie hem ​liefhebben,

maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’

21Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,

en alles wat leeft zijn ​heilige​ naam​ prijzen,

tot in eeuwigheid.

Wat heb je nodig om in vast vertrouwen te kunnen bidden ? Wat als dat niet altijd lukt ?