1/7 Leesrooster bij zondag 44 (Gods wet leert je hoe hard je Jezus nodig hebt en hoe goed het is, Hem te dienen )

Maandag 21 januari: Jakobus 1:12-18

12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15Is de begeerte bevrucht, dan baart ze ​zonde; en is de ​zonde​ volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.

Begeerte > zonde > dood. Hoe helpt het tweede deel van deze tekst (vers 16-18) jou, deze rampzalige oorzaak-gevolg-keten te doorbreken ? Waar zit qua begeerte vooral jouw valkuil ?