6/7 Leesrooster bij zondag 43 (volg Christus na als betrouwbare getuige)

Zaterdag 19 januari: 1 Koningen 21:17-23

17De HEER richtte zich tot de Tisbiet ​Elia​ met de woorden: 18‘Kom, ga ​Achab, de ​koning​ van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen om die in bezit te nemen. 19Zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER: Je hebt een ​moord​ gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend.” Zeg hem ook: “Dit zegt de HEER: Op de plaats waar de ​honden​ het ​bloed​ van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook jouw ​bloed​ oplikken.”’ 20Toen ​Achab​ ​Elia​ zag, zei hij: ‘Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden.’ ‘Ik heb u gevonden,’ antwoordde ​Elia. ‘U hebt u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de HEER.21Daarom breng ik onheil over u: U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis, van hoog tot laag, zullen worden uitgeroeid. 22Omdat u de HEER hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot ​zonde, zal het uw ​familie​ vergaan zoals het de ​familie​ van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is, en de ​familie​ van ​Basa, de zoon van Achia. 23En over ​Izebel​ heeft de HEER gezegd: “De ​honden​ zullen ​Izebel​ opvreten onder de ​stadsmuur​ van Jizreël.” 

Hoe verklaar je, dat de HEER het nu pas helemaal met Achab en Izebel gehad heeft ? Is hun gerechtelijke moord op Nabot erger dan hun afgoderij ?