5/7 Leesrooster bij zondag 43 (volg Christus na als betrouwbare getuige)

Vrijdag 18 januari: 1 Koningen 21:8-16

8Uit naam van ​Achab​ schreef ​Izebel​ brieven, ​verzegelde​ die met het koninklijke ​zegel​ en stuurde ze naar de ​oudsten​ en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. 9In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. 10Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en ​stenigen.’ 11Nabots stadsgenoten, de ​oudsten​ en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat ​Izebel​ hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. 12Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam. 13Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. 14Ze stuurden ​Izebel​ bericht dat Nabot door ​steniging​ ter dood was gebracht. 15Toen ​Izebel​ hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen ​Achab: ‘Je kunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood.’ 16Toen ​Achab​ hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen.

Waarom twee ‘getuigen’ ? Waarom deze beschuldiging ? Hoe kan het dat niemand ingrijpt ?