1/7 Leesrooster bij zondag 43 (volg Christus na als betrouwbare getuige)

Maandag 14 januari: Openbaring 1:1-6

1Openbaring van ​Jezus​ ​Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn ​engel​ deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan ​Jezus​ ​Christus​ heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.

3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze ​profetie​ horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

Aan de zeven gemeenten

4Van Johannes, aan de zeven ​gemeenten​ in Asia. ​Genade​ zij u en ​vrede​ van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5en van ​Jezus​ ​Christus, de betrouwbare getuige, de ​eerstgeborene​ van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze ​zonden​ heeft bevrijd door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot ​priesters​ voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. ​Amen.

Het eerste wat in de zegengroet van Christus gezegd wordt is: betrouwbare getuige. Waarom staat dat voorop ?