7/7 Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)

Zondag 13 januari: 1 Timoteüs 6:11-19

11Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar ​rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, ​liefde, volharding en zachtmoedigheid.12Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en ​Christus​ Jezus, die voor ​Pontius ​Pilatus​ een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze ​Heer​ Jezus ​Christus​ verschijnt 15op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste ​Heer​ en ​koning16Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. ​Amen.

17Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

Kun je het eeuwige leven verdienen door goed te doen en met anderen te delen ?