6/7 Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)

Zaterdag 12 januari: 1 Timoteüs 6:3-10

3Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze ​Heer​ Jezus ​Christus​ en de leer van ons geloof, 4is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ​ziek​ door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, 5en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. 6Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8Wij hebben voedsel en ​kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Als je dit leest, mag je dan als christen gaan voor een maatschappelijke carrière ?