4/7 Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)

Donderdag 10 januari: Exodus 23:1-11

1Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen. 2Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. 3Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen. 4Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 5Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. 6Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. 7Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. 8Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden ​blind​ en maken eerlijke mensen tot leugenaars. 9Vreemdelingen​ mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om ​vreemdeling​ te zijn, omdat jullie zelf ​vreemdelingen​ zijn geweest in ​Egypte. 10Zes jaar achtereen mag je je land ​inzaaien​ en de oogst binnenhalen. 11Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je ​olijfgaard​ moet je hetzelfde doen.

Regels voor Israel met de kleur van een andere tijd. Wat kun je eruit halen voor nu, als het om je omgang met je geld, je medemens en het milieu ?