2/7 Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)

Dinsdag 8 januari: 1 Petrus 4:7-11

7Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt ​bidden. 8Heb elkaar vóór alles innig lief, want ​liefde​ bedekt tal van ​zonden. 9Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij ​Jezus​ ​Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. ​Amen.

God is eigenaar, wij mogen beheerders (of rentmeesters) zijn van wat Hij ons toevertrouwt.