1/7 Leesrooster bij zondag 42 (neem niet wat Ik een ander geef, bij Mij kom je niet tekort)

Maandag 7 januari: Psalm 24

1Van ​David, een psalm.

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,

de wereld en wie haar bewonen,

2hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,

op de stromen heeft hij haar verankerd.

3Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn ​heilige​ plaats?

4Wie reine handen heeft en een zuiver ​hart,

zich niet inlaat met leugens

en niet bedrieglijk zweert.

5Zegen​ zal hij ontvangen van de HEER

en recht verkrijgen van God, zijn redder.

6Dat valt hun ten deel die u zoeken,

die zich tot u wenden – het volk van ​Jakobsela

7Hef, o ​poorten, uw hoofden omhoog,

verhef u, aloude ingangen:

de ​koning​ vol majesteit wil binnengaan.

8Wie is die ​koning​ vol majesteit?

De HEER, machtig en heldhaftig,

de HEER, heldhaftig in de strijd.

9Hef, o ​poorten, uw hoofden omhoog,

verhef ze, aloude ingangen:

de ​koning​ vol majesteit wil binnengaan.

10Wie is hij, die koning vol majesteit?

De HEER van de hemelse machten,

hij is de koning vol majesteit. sela

Heel de wereld is van haar Maker. Voor minder doet Hij het niet. Wanneer ben je welkom bij Hem ? Waarom worden in dit verband juist de criteria van vers 4 genoemd ?