7/7 Leesrooster, Matteus 2, de Wijzen uit het Oosten

zondag 6 januari 2019

Matteus 2 : 16-17

16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de ​profeet​ ​Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. ​Rachel​ beweende haar ​kinderen​ en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Wie rond Kerst in een RK-land of omgeving komt ziet kerststallen en andere RK gebruiken. Na Kerst zie je dan de beelden in de kerststal plaatsmaken voor de zgn. Driekoningen. Ook in protestants Nederland is het soms gewoonte om op de 1e of 2e zondag van het nieuwe jaar stil te staan bij ‘De Wijzen uit het Oosten’. Zo is 6 januari sinds de 8e eeuw zelfs opgetekend als de vierdag van Driekoningen.

Alleen, je kunt ook doorslaan in verering van mensen, in dit geval van die Wijzen. In de 2e eeuw werden de wijzen al gepromoveerd tot koningen. En in de 5e eeuw waren het drie koningen: vanwege het goud, de wierook en de mirre. Nog later kregen ze ook namen: De jongste Caspar, Balthasar (een man in de kracht van zijn leven) en Melchior afgebeeld als grijsaard. En weer later werd van Caspar een Moor, een man met donkere huid, als vertegenwoordiger van de zwarte volken op aarde.

Heel deze legendevorming rond deze Magiërs wijzen we af. Laat het Evangelie, het Bijbelwoord voor ons voldoende zijn. Wij, mensen van de 21e eeuw, mogen in dit verhaal de hartelijke uitnodiging van God horen om onze knieën te buigen voor het Kind van Betlehem, dat ook gekomen is voor ons, die toen nog heidenen waren. God schenkt in Zijn liefde Zijn Zoon aan mensen uit Oost en West. Om te beginnen aan die wreed vermoorde kindertjes van Betlehem. Zonder mededogen waren ze uit hun moeders armen gerukt. Maar Gods Vaderarmen hadden hen ontvangen. Zij waren de eersten op aarde, die hun leven voor Koning Jezus gaven, de eerste martelaren. En eens zou Jezus Zijn leven geven voor hen, ja, voor ieder die in Hem gelooft, in Oost en West en Noord en Zuid. Wat een goed vooruitzicht in dit pas begonnen jaar!