6/7 Leesrooster, Matteus 2, de Wijzen uit het Oosten

zaterdag 5 januari 2019

MATTEUS 2 : 11-15

11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan ​Jozef​ in een ​droom​ een ​engel​ van de ​HERE. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het ​kind​ en zijn moeder naar ​Egypte. Blijf daar tot Ik je weer roep, want Herodes is naar het ​kind​ op zoek en wil het ombrengen.’ 14, 15 Jozef ging en bleef daar tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de ​profeet​ door de ​HERE​ is gezegd: ‘Uit ​Egypte​ heb Ik mijn zoon geroepen.’

Het bleef tot het laatst spannend! Want je zoekt een pasgeboren koning toch niet in een gewoon huis in een achteraf stadje? Die hoort toch in een paleis? En tóch: de ster bleef dáár staan. Ze gingen het huis binnen en vonden het Kind met Maria, zijn moeder. Zonder aarzelen wierpen ze zich neer om het Kind eer te bewijzen. De Koning van het westen. God gekomen in ons menselijk bestaan. Toen legden ze de voor Hem meegebrachte cadeaus voor Hem neer. Kostbare en koninklijke geschenken. Zo brachten de vertegenwoordigers van dat verre Oosten met hun geschenken hulde aan de Koning van Israël, die was geboren.

Dan worden de wijzen door God op de hoogte gebracht van de werkelijke stand van zaken: Niet terug naar Herodes. Hoewel ongewild, geen handlangers van diens moordzucht. Terug dus langs een andere weg. Dat betekent voor Herodes dat hij niets meer van hen hoort, geen enkele informatie ontvangt. Daardoor lopen zijn plannen dus vertraging op. De ouders krijgen eerst gelegenheid om met hun kind naar Egypte te vluchten. Een engel had hen geboden daarnaar toe te gaan. Ze konden er leven van het goud, dat ze van de wijzen gekregen hadden.

En daarmee werden de Schriften vervuld.