5/7 Leesrooster, Matteus 2, de Wijzen uit het Oosten

vrijdag 4 januari 2019

MATTEUS 2 : 9-10

9 Nadat de wijzen geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

Ondertussen bleven die wijzen wel met hun vragen zitten, toch?? Je zult in de komst van een koning met een schitterende ster geloven en waar je hem verwacht, in die hoofdstad van dat land, daar weet men van niets en het lijkt de Joden koud te laten, dat bericht. En dan uiteindelijk word je doorverwezen naar dat kleine en onbekende stadje.

Hadden ze dáár die lange reis voor gemaakt? Loog die ster? Sterker loog de God van die ster? Die God had toch door Daniël, die grote profeet, over de Koning in het westen gesproken? Daar waren ze diep van overtuigd. Anders hadden ze die lange en kostbare reis niet gemaakt. Hun geloof in de God van die ster moest nu de vuurproef doorstaan.

Hebben wij in deze tijd ook niet zo onze vragen en twijfels? Ook wij vinden geloven wel eens moeilijk. Je gelooft in een God, die je niet kunt zien. En voor de geboorte van Zijn Zoon moet je afgaan op getuigenissen van twintig eeuwen geleden.

Maar let dan eens op deze heidense mannen. Die moesten net zo goed afgaan op het oude getuigenis van de profeet Micha, in hoofdstuk 5:1. Toch doorstond hun geloof de vuurproef glansrijk. Want wat deden ze? Ze aarzelden geen moment en gingen op pad! Het was al avond, maar daar trokken ze zich niets van aan. Het was toch maar 2 uur reizen naar Betlehem? Het was onvoorstelbaar, wat zij toen te zien kregen! Wat God hen te zien gaf! In de oude Bijbelvertaling staat het zo mooi, daar staat: “en zie”, dus bijbellezer: let op!! Want wat zagen die Wijzen? Daar stond ineens de ster weer aan de hemel. Een duidelijk teken, dat ze op de goede weg waren. God wijst de weg als wij Hem volgen. God maakt die oude profetie, dat woord uit de bijbel, van vele eeuwen geleden, waar!