1/7 Leesrooster Advent

maandag 3 december 2018

OPENBARING 22 : 1-7

1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een ​vloek​ rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4 en Hem met eigen ogen zien, en Zijn Naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een ​lamp​ of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de ​HEER, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.6 De ​HERE, de God die profeten bezielt, heeft zijn ​engel​ gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 7 ‘Ik kom spoedig!’

Gisteren 1e adventszondag. ‘Advent’ (Latijns ‘adventus’) betekent ‘komst’. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Immanuel, God met ons. Advent is allereerst de kerkelijke voorbereidingstijd voor het kerstfeest dat we over een paar weken hopen te vieren.

De middenstand in de stad gaat ons al voor, met versierde straten en versierde winkels. Maar dit is uiterlijke schijn, kunstmatig licht en verlichting. Op zich niets mis met knusheid, warmte en kaarslicht. Maar het is niet het kenmerk van Advent voor ons als christenen. Wij verwachten onze Heiland, onze Here Jezus Christus de grote Zoon van David en dan zien we vandaag niet alleen maar uit naar het kind in de kribbe, toch? Want onze Bijbel eindigt niet bij Mattheus hoofdstuk 1 of Lucas hoofdstuk 2, de geboorte van Jezus, maar door Gods Geest hebben wij méér ontvangen. Gods plan loopt via het kruis van Golgotha en via Hemelvaart en Pinksteren naar de voleinding, de voltooiing van deze wereld. Het Bijbelboek Mattheus is pas het eerste boek van het Nieuwe Testament. En het laatste boek, de Openbaring aan Johannes geeft pas werkelijk een groots slot met een schitterend uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom is advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus op het einde der tijden, zijn ‘tweede komst’.