Update! storing van Kerkomroep is opgelost

De storing van Kerkomroep is opgelost!
De kerkdienst van vanochtend is wel opgenomen en na te luisteren op de website en kerkomroep.

De luisteraars thuis met een kerkomroepkastje kunnen de kerkdienst ook na luisteren door het toestel aan te zetten en met de de onderste met ⇓ (pijl omlaag).


Als u op de ⇓-toets drukt en vervolgens op de OK-toets, dan krijgt u de laatste kerkdienst te
horen.

U gaat dus als volgt te werk:
• Zet de KerkWebRadio aan met een druk op de rode toets en de webradio maakt zelf
verbinding, wat weer even tijd vergt. Er is op dat moment geen kerkdienst, dus u wordt niet
verbonden met het kerkgebouw.
• Druk op de ⇓-toets
Voor het laatste kerkdienst drukt u 1x op de ⇓-toets.
Voor het voorlaatste kerkdienst drukt u 2x op de ⇓-toets, etc.
• Even wachten tot het programma is geladen, druk dan op de OK-toets
• U kunt de gekozen kerkdienst nu beluisteren.
• Als u voldoende hebt gehoord kunt u de KerkWebRadio uitzetten door op de zwarte toets te
drukken.