7/7 Paulus met Gods Woord op weg naar Europa – Hand. 15+16 #leesrooster

zondag 11 november 2018

HANDELINGEN 16 : 11-15

11 We gingen in ​Troas​ aan boord van een ​schip​ en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. 12 Van daar reisden we naar ​Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. 13 Op ​sabbat​ gingen we de ​stadspoort​ uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. 14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in ​purperstoffen​ handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De ​Here​ opende haar ​hart​ voor de woorden van ​Paulus. 15 Nadat zij en haar huisgenoten waren ​gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de ​Here​ geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.

Als Paulus en z’n metgezellen voet aan wal zetten in Europa staat er geen ontvangstcomité klaar. Kennelijk zit men in Europa niet op hen te wachten. Maar ook al vragen mensen niet naar het evangelie, God zoekt de wereld en Hij wijst daarvoor wegen aan, ook vandaag.

Inmiddels lopen ze al een paar dagen rond in Filippi zonder iets te kunnen beginnen. Als het sabbat is, gaan ze langs de rivier en vinden een gebedsplaats. Blijkbaar waren er niet voldoende Joodse mannen om een synagoge te stichten. Daar, voor een handjevol mensen getuigt Paulus van zijn Heer.

Dan komt Lydia tot geloof. Dat is niet haar werk of dat van Paulus, maar van God zelf. Deze Lydia is al wat bezig geweest, ze is Jodengenoot geworden, iemand die God vereert. Maar nu ze Paulus hoort schenkt ze aandacht aan wat hij zegt en verlangend hoort ze de boodschap. Dan gebeurt het wonder. De Here opent haar hart. Ze weet: dit gaat mij aan, ik word geroepen. God heeft haar gevonden en ze wordt gedoopt en haar gezin. De eerste christin en het eerste christengezin in Europa!

En waar harten opengaan voor Christus, gaan ze ook open voor anderen, gaan huizen open. Ze nodigt hen uit. De zakenvrouw Lydia is blij met dit internationale contact in de zaak van het koninkrijk van God.