6/7 Paulus met Gods Woord op weg naar Europa – Hand. 15+16 #leesrooster

zaterdag 10 november 2018

HANDELINGEN 16 : 9-10

9 Daar kreeg ​Paulus​ ’s nachts een ​visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ 10 Toen ​Paulus​ dit ​visioen​ had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het ​evangelie​ te verkondigen.

Bij Paulus stond 2x “NEE” in dienst van een “JA” richting Europa. En daar gingen vele deuren open voor het evangelie. Troas geeft Paulus, Silas en Lukas uiteindelijk de open deur. In de deuropening staat de wenkende Macedonische man! ‘Kom over en help ons!’

Hebben ze toen gezegd: ’Hoera, een visioen, nu is het duidelijk?’ Nee, er staat: ‘omdat we er uit opmaakten dat God ons geroepen had’. Letterlijk staat er zoiets als: we hebben het bij elkaar gelegd n.l. de puzzelstukjes (de voorafgaande ‘Nee-ervaringen’ en dit visioen). Een verstandige afweging en overweging van drie door de Geest geleide mannen. Ze hebben er na (grondige) bezinning uit opgemaakt, dat God hen naar Europa riep en concluderen achteraf: Dit is de weg!

Dus beslissingen neem je nooit impulsief met ‘De Heer zei tegen mij’ of ik kreeg een droom of visioen. Maar altijd, zelfs na een visioen, pas na goed overleg met gelovige vrienden of mede brs. en zrs. Met de grootste voorzichtigheid. Want naast leiding is er immers ook zo gauw sprake van misleiding of ‘mislezing’, omdat we de bedoelingen van God verkeerd interpreteren, verkeerd uitleggen.

Uiteindelijk krijgen de mannen helderheid in Troas. De wenkende man in het visioen van het “kom over en help ons” is ten diepste de Here Jezus Zelf die hen wenkt! Kom maar deze kant uit! Naar Europa! De nood is hoog! Troas…het eind van het continent Azië is geen eindstation.

Aan de overkant gaan deuren open tot in Rome toe.

Dat geldt ook voor ons. Je komt daar, waar God je uiteindelijk wilt hebben, op de plaats waar Hij je het meest kan zegenen. Vertrouw je toe aan Gods reisroute en reisplanning, ook als het moeilijk is!