2/7 Paulus met Gods Woord op weg naar Europa – Hand. 15+16 #leesrooster

dinsdag 6 november 2018

HANDELINGEN 15 : 23-29

23 Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud: ‘Van de ​apostelen​ en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in ​Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn: gegroet! 24 Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. 25 Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde ​Barnabas​ en ​Paulus, 26 mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze ​Here​ ​Jezus​ ​Christus. 27 We hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. 28 In overeenstemming met de ​Heilige​ Geest​ hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: 29 onthoud u van ​offervlees​ dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’

De brief, een soort slotverklaring na het gevoerde overleg, wordt naar alle gemeenten gestuurd. Wat ook opvalt is dat er hele stellige dingen gezegd worden: “In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij besloten…” (vs. 28). Grote woorden! Maar als je terugvalt op de Bijbel, mag je zeker weten dat je woorden spreekt die in overeenstemming zijn met Gods wil. Vooral bij lastige vragen moeten we altijd weer terugvallen op de Bijbel en kijken of we Gods wil daarin kunnen ontdekken.

Lezen wij de Bijbel nog? Of vormen we ons zomaar een mening? Vragen als samenwonen of trouwen, homoseksualiteit, man/vrouw verhoudingen…. Het is heel verleidelijk om te zeggen dat God voor je gevoel iets van je vraagt of iets tegen je zegt. Maar toets je gedachten en luister naar Gods stem! Leg je keuzes voor in gebed, omdat God je de weg wil wijzen. En overleg ook goed met elkaar als medegelovigen (of zoals hier als onderlinge kerken) en neem daar (als dat nodig mocht blijken) ook de tijd voor, zodat je net als de eerste christenen in het spoor van Christus mag gaan.