Leesrooster 6/7 Paulus (Saulus) en Barnabas uitgezonden door de Heilige Geest op eerste zendingsreis.

zaterdag 20 oktober 2018

HANDELINGEN 14 : 1-12

1 Ook in Ikonium bezochten ze de ​synagoge​ van de ​Joden en ook daar werd een groot aantal mensen, ​Joden​ zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. 2 Maar er waren ook ​Joden​ die niets van hun boodschap wilden weten, en dezen deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken.[….] 5 Toen ​Paulus​ en ​Barnabas​ merkten dat heidenen en ​Joden​ samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden ​stenigen, 6-7 vluchtten ze naar een ander deel van Lykaonië, waar ze onder meer in de steden Lystra en Derbe het evangelie verkondigden. 8 In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. 9 Toen deze man naar een toespraak van ​Paulus​ luisterde, keek ​Paulus​ hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. 10 Daarom riep hij hem toe: ‘Kom overeind en ga op uw benen staan!’ De man sprong op en begon te lopen. 11 Toen de mensen zagen wat ​Paulus​ had gedaan, […] zeiden ze: ‘De ​goden​ zijn in mensengedaante naar ons afgedaald!’ 12 Ze noemden ​Barnabas​ ​Zeus​ en ​Paulus​ ​Hermes.

Ook in Ikonium Joden die zich vijandig opstellen. Paulus en Barnabas moeten zelfs vluchten en komen in Lystra, brengen het evangelie en een verlamde man wordt genezen. Christus laat voelen dat Hij anders is dan de afgoden. Maar de bevolking van Lystra legt het verkeerd uit. Volgens overlevering waren Zeus en Hermes al eens eerder op bezoek geweest en konden toen nergens terecht. Sinds die tijd ging het verkeerd met de stad, dus het devies was: afgoden te vriend houden!

Na dat genezingswonder denken de mensen dat de goden Zeus en Hermes opnieuw aan hen zijn verschenen en willen die fout van vroeger niet nog eens maken. De apostelen zijn diep ongelukkig met die uitleg van de genezing, een teken van Gods gevende liefde. Ze spreken de mensen aan met een oproep zich te bekeren tot de levende God. Maar de boodschap lijkt niet aan te slaan. Men zit gevangen in afgoderij. De stemming slaat om en Paulus wordt gestenigd, vertrekt naar Derbe, maar komt later terug. Het teken werd verkeerd uitgelegd, maar het evangelie droeg wel vrucht.