1/7 Leesrooster bij zondag 27 (God is ook de God van onze kinderen)

Maandag 17 september: Genesis 17:1-14

1Toen ​Abram​ negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2Ik wil met jou een ​verbond​ aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3Abram​ boog zich diep neer en God sprak: 4‘Ik doe jou deze ​belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5Je zult voortaan niet meer ​Abram​ heten maar ​Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7Ik sluit een ​verbond​ met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend ​verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8Heel Kanaän, het land waar je nu als ​vreemdeling​ woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’

9Ook zei God tegen ​Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit ​verbond​ met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. 10Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden ​besneden.11Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het ​verbond​ tussen mij en jullie. 12In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht ​besneden​ worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie ​slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van ​vreemdelingen​ zijn gekocht; 13iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden ​besneden. Zo zal dit ​verbond​ met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. 14Een ​onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet ​uit de gemeenschap​ gestoten worden, omdat hij het ​verbond​ verbroken heeft.’

Ik ben jouw God, zegt de HEER tegen Abram, en ook de God van je kinderen. Daarvan geef Ik een
teken dat erin hakt en nooit meer weggaat.