5/7 Leesrooster bij zondag 26 (Door de doop zet God ons op zijn naam)

Vrijdag 14 september: 2 Samuel 12:26-31

 26Ondertussen had ​Joab​ de ​Ammonieten​ in Rabba belegerd. Toen hij de koningsburcht had ​omsingeld27liet hij aan ​David​ de volgende boodschap overbrengen: ‘Ik sta op het punt om Rabba in te nemen; de watertoevoer heb ik afgesneden. 28Roept u nu de overige ​soldaten​ op, sla uw kamp op bij de stad en neem haar in, zodat de verovering van Rabba niet op mijn naam komt te staan.’29David​ riep alle ​soldaten​ op, ging naar Rabba, viel de stad aan en nam haar in.30De ​koning​ van de ​Ammonieten​ nam hij de ​kroon​ van het hoofd. Deze ​kroon, waarin wel een ​talent​ aan goud en edelstenen was verwerkt, rustte voortaan op ​Davids​ hoofd. Hij voerde een zeer grote buit uit de stad weg. 31Ook de inwoners van de stad voerde hij weg, en hij stelde hen te werk in steengroeven en steenbakkerijen. Hetzelfde deed hij met alle andere steden van ​Ammon. Daarna keerde ​David​ met het hele ​leger​ naar Jeruzalem terug.

Wat betekent het, als iets op jouw naam staat ? Wat heeft dat te maken met jouw doop in/op de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ?