3/7 Leesrooster bij zondag 26 (Door de doop zet God ons op zijn naam)

Woensdag 12 september: 1 Petrus 3:18-22

 18Ook ​Christus​ immers heeft, terwijl hij zelf ​rechtvaardig​ was, geleden voor de ​zonden​ van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20aan hen die ten tijde van ​Noach​ weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van ​Jezus​ ​Christus22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de ​engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

Het water van de zondvloed maakte scheiding en bracht redding. Hoe zit dat met het doopwater ?