2/7 Leesrooster bij zondag 26 (Door de doop zet God ons op zijn naam)

Dinsdag 11 september: Matteüs 28:16-20

 16De elf ​leerlingen​ gingen naar Galilea, naar de berg die ​Jezus​ hun had genoemd,17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus​ kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.19Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Wat is het verschil met de doop van Johannes ? Wat is de overeenkomst ?