Leesrooster vrijspraak uit genade, word je daar lui van ? nee, actief 5/7

Vrijdag 17 augustus: Jakobus 2:1-13

1Broeders en zusters, het geloof in ​Jezus​ ​Christus, onze glorierijke ​Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. 2Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige ​kleren​ en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden.3Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ 4maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? 5Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, ​uitgekozen​ om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem ​liefhebben? 6Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? 7Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.9Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een ​zonde​ en bestempelt de wet u als overtreders. 10Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. 11Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen ​overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen ​moord.’ Als u geen ​overspel​ pleegt maar wel een ​moord, overtreedt u toch de wet. 12Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. 13Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen ​barmhartigheid​ heeft bewezen; maar de ​barmhartigheid​ overwint het oordeel.

Wat je zegt en doet, laat dat sporen met de wet die vrijheid brengt. Lukt dat ? Zo niet, wat dan ?