5/7 Petrus met Cornelius (Handelingen 10-11) #leesrooster

vrijdag 10 augustus 2018

HANDELINGEN 10 : 29-36

29 Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?’ 30 Cornelius antwoordde: ‘Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, 31 die me als volgt toesprak: “Cornelius, je ​gebed​ is verhoord en God heeft je ​aalmoezen​ aanvaard. 32 Stuur daarom iemand naar Joppe om ​Simon, die ook ​Petrus​ genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij ​Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.” 33 Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd, en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de ​Here​ is opgedragen.’ 34 Daarop nam ​Petrus​ het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, 35 maar dat Hij Zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en ​rechtvaardig​ handelt. 36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door ​Jezus​ ​Christus​ het goede nieuws van de ​vrede​ is komen brengen. Deze ​Jezus​ is de ​Heer​ van alle mensen.

Petrus is over de drempel van het heidendom. Hij accepteert ze als mensen, die het goede bericht van de verlossing van de Messias óók moeten horen! En dan vertelt Cornelius het verhaal van het visioen van de engel, dat hij vier dagen eerder gekregen had. Het verslag van Cornelius is gelijk aan wat we lazen in vers 3-6. Maar hij rept nu met geen woord over de angst die hem toen overvallen had! Hij uit alleen maar z’n dankbaarheid dat Petrus bij hem gekomen is: “… het is goed dat u gekomen bent. Zo zijn we nu dan allemaal bij elkaar onder het oog van God om alles te horen wat de Here u heeft opgedragen ons te zeggen.”

Petrus begint zijn antwoord met de zeer persoonlijke verklaring over wat hij geleerd heeft van zijn ervaring van de laatste dagen. Hij vertelt over Gods liefde die zonder aanzien van de persoon is. In het huis van Cornelius wordt Jezus Christus verkondigd als de gekruisigde en verrezen Heer. Door Zijn Naam is er vergeving van zonden voor een ieder die gelooft.