3/7 Petrus met Cornelius (Handelingen 10-11) #leesrooster

woensdag 8 augustus 2018

HANDELINGEN 10 : 17-23

17 Petrus​ vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het ​visioen​ dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de ​poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van ​Simon. 18 Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of ​Simon​ ​Petrus​ in dit huis verbleef. 19 Terwijl ​Petrus​ nog nadacht over het ​visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. 20 Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.’ 21 Petrus​ ging naar beneden en zei tegen de mannen: ‘Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ 22 Ze antwoordden: ‘Cornelius, een ​centurio, een ​rechtvaardig​ man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een ​heilige​ ​engel​ opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’ 23 Daarop nodigde ​Petrus​ de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak.

De verwarring bij Petrus komt op heel wonderlijk manier tot een einde door de boodschappers van Cornelius. Letterlijk gered door de bel. Een stem van beneden: “Hallo, Petrus, ben je daar boven? Hier zijn twee mannen voor je uit Joppe. Ze willen je spreken!” Maar vóórdat er geroepen werd, had de Geest de mannen al aangekondigd en gezegd zonder aarzeling met hen mee te gaan, “want Ik heb hen gezonden.” Nú pas valt het laatste stukje van de hemelse puzzel op z’n plaats. Dus dát was de bedoeling van dat zeildoek met die hele dierentuin die uit de hemel neerdaalde! De stem zei: “tast toe zonder aarzelingen… God heeft het heilig verklaard… ga zonder bezwaar te maken met ze mee…”

Ga zonder aarzeling met hen mee. Het woord haakt duidelijk in bij het woord dat van toepassing is op het slachten en eten van onreine dieren. Vooruit, slacht en eet… Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet als uitgesloten beschouwen… Ga met ze mee…