2/7 Petrus met Cornelius (Handelingen 10-11) #leesrooster

dinsdag 7 augustus 2018

HANDELINGEN 10 : 14-17

14 Maar ​Petrus​ antwoordde: ‘Nee, ​Here, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of ​onrein​ is.’ 15 En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God ​rein​ heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ 16 Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. 17 Petrus​ vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het ​visioen​ dat hij had gezien.

De eerste reactie van Petrus is impulsief en direct: ‘Geen sprake van, Here!’ Dat zegt een volwassen man, die drie jaar lang dagelijks aan de voeten van de Here Jezus heeft gezeten en les heeft gekregen in het wandelen met God. ‘Dat doe ik niet, Here, want nog nóóit heb ik iets gegeten dat onrein was.’

Opnieuw sprak de stem van God hem toe: ‘Wat God rein heeft verklaard, mag jij niet als uitgesloten beschouwen.’ Weer weigert Petrus beslist en duidelijk het hemelse bevel te gehoorzamen. En hij staat heel sterk! Zijn het niet Gods eigen woorden, die scheiding gemaakt hebben tussen reine en onreine dieren? Het nadrukkelijke gebod van God heeft hij zijn leven lang trouw gehouden: Petrus eet geen onreine dieren! Nooit!

Door de herhaling tot driemaal toe, grote verwarring bij Petrus. De wet van God altijd zó duidelijk en nu ineens álles op de helling? Is het misschien een verzoeking? Is er dan niets meer heilig?

Toen verdween het zeildoek met de dieren weer in de hemel, Petrus in verwarring achterlatend. Petrus worstelt met het visioen. Misschien heeft hij wel gedacht aan de woorden van de Here Jezus die onreine mensen heeft aangeraakt, waardoor Hijzelf óók onrein werd, maar die dat uiteindelijk deed om ánderen rein te maken. Jezus heeft daarmee aangegeven dat Hij speciaal gekomen was om wat onrein verklaard is, vanwege de zonde, door God weer rein genoemd zou worden. Maar het is wél de omkering van alle gangbare waarden. Iets dat eigenlijk helemaal niet kán. Het laat in z’n ongerijmdheid iets zien van het onvoorstelbare geheim van het evangelie. Wat onmogelijk is voor mensen, dat maakt God mogelijk.