#leesrooster. Periode na Ananias/Saffira tot Stefanus. 4/7

donderdag 19 juli 2018

HANDELINGEN 5 : 15-16

15 Ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op één van hen zou vallen. 16 Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

Genezing en andere wonderen, daar kunnen wij als kerk niet zoveel mee. Valt die schaduw van Petrus ook nog op ons vandaag? En worden wij dan ook beter als we ziek zijn? Als de schaduw van Petrus door de straten van Jeruzalem trekt, dan is dat niet de zoveelste wonderdokter. Dan komt daar de kracht van de naam van de Here Jezus in mee. En dan komen de krachten van het Koninkrijk van God daarbij los, krachten die genezing brengen voor alle zwakke en zieke en gehandicapte mensen die op straat gelegd worden. Wachten tot de Koning komt die het leven weer heel maakt.

In de tijd waarin wij leven mogen we vol verwachting zijn van het nieuwe leven. Maar verwachten is iets anders dan claimen of opeisen. Gods nieuwe wereld komt eraan, Hij laat de krachten van het Koninkrijk al voelen op allerlei manieren in ons leven. Maar het blijft Zíjn Koninkrijk, de krachten van vernieuwing en genezing liggen in Zíjn Handen. Wij mogen met vreugde de naam van Jezus dragen, wij mogen steeds meer deelkrijgen aan de schatten van genade en heling die daarin liggen. Maar wij trekken die niet eigenmachtig naar ons toe. Een stapje verder: hoe God werkt aan zijn Koninkrijk, dat mogen we ook in de breedte leren zien. Genezing zoals in de straten van Jeruzalem, dat is spectaculair. Er komt geen dokter aan te pas, de schaduw alleen al van Petrus die voorbijloopt is genoeg. Maar als er wel een dokter aan te pas komt, staat Jezus er dan buiten? Nee toch?

Als zendelingen in de binnenlanden van Papua of in de krottenwijken van Nairobi komen met de naam van Jezus, dan is het niet voor niets dat er verpleegsters en artsen meekomen om een poli op te richten voor alle ziektes die de mensen teisteren. Dat is ook in de naam van Jezus.