#leesrooster. Periode na Ananias/Saffira tot Stefanus. 3/7

woensdag 18 juli 2018

LUKAS 10 : 1, 8-9

1 De Here stelde tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor Zich uitzond en Hij zei tegen hen: 8 Als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

HANDELINGEN 5 : 15

15 en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op één van hen zou vallen.

De schaduw van Petrus – het intrigerende detail in dit Bijbelgedeelte over de wonderen van genezing. Een schaduw gaat altijd met je mee. Waar de schaduw van Petrus komt, daar is eigenlijk Petrus zelf en daar kan hij net zo goed invloed hebben. Genezing in de Naam van Jezus, daar hoeft geen fysieke aanraking bij te komen. Eigenlijk is Petrus met zijn schaduw het verlengde van de Here Jezus zelf. Als op een zonnige dag een paar wolken overdrijven dan schuift de schaduw van zo’n wolk over de grond. In de schaduw van Petrus zie je als het ware de schaduw van Jezus vanuit de hemel meegaan. Hij is erbij. Het is Zijn Naam die wonderen doet, met de kracht van de opgestane Heer.

In Lukas 10 zien we de wonderkracht waarmee Jezus zelf rondging om de mensen te bevrijden van ziekte en gebondenheid en brengt Hij in eigen persoon en optreden het Koninkrijk van God dichtbij. Daarbij schakelt Jezus 72 leerlingen in. Zij mogen de huizen binnenstappen met “Vrede!” En als concreet bewijs van die vrede mogen ze de zieken genezen en moeten dan zeggen: “Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt!” Op pad met volmacht, op pad met de Naam van Jezus en daarmee komt het

Koninkrijk van God, een voorproefje van de nieuwe wereld waar kwaad, lijden en dood geen plaats meer hebben, maar waar alles vol is van God. Daar gaat Handelingen 5 mee verder. En nu Jezus naar de hemel is gegaan, hebben de apostelen nog sterker de opdracht om in Zijn Naam aan het werk te gaan. Het werk van het Koninkrijk is niet afgelopen, ze krijgen geen pauze, maar nu begint het pas echt.