#leesrooster. Periode na Ananias/Saffira tot Stefanus. 2/7

dinsdag 17 juli 2018

HANDELINGEN 5 : 12, 14-15

12 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. 14 Steeds meer mensen gingen in de Here geloven 15 en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op één van hen zou vallen.

In een andere vertaling begint ons Bijbelgedeelte met (vers 12). ‘Veel wonderen en tekenen gebeurden door de handen van de apostelen.’ Door de handen van….. Dus aan de ene kant worden de apostelen erbij ingeschakeld. Via hun handen stroomt de kracht van Jezus die bevrijdt en geneest. Aan de andere kant: zij zijn het niet die de wonderen doen. Door hun handen heen is het Jezus en de Geest van Jezus. Het is niet een speciale toverkracht ofzo, waar de apostelen zomaar over kunnen beschikken. Het is de kracht van Jezus, die door hun handen werkt. En dan betekent ‘wonderen en tekenen’ ook dat dit gebeurtenissen zijn die op de Here Jezus wijzen en die iets over Hem willen vertellen. Laat een wonder van genezing niet op zichzelf staan, als je het een keer mag meemaken. Staar je niet blind op het mirakel, maar open je ogen om de Here Jezus te zien. Open je oren om het bevrijdend woord van genade en vrede te horen, want met dat woord begint Gods Koninkrijk in je leven. Open je hart om genade en vrede te laten binnenstromen, om vol te worden van de kracht van de Geest die je bezielt om nieuw te leven, niet meer een verloren mens, maar gered en verbonden aan je Here en Heiland.

Dan ook deze vraag: komen we met ons hele leven bij Jezus? Willen we alles aan Hem geven? Mag Hij het dan allemaal nieuw aan ons geven in zijn Koninkrijk? Alles aan Hem geven: je fitte dagen en je levenslust als het allemaal goed gaat, maar ook je ziekte en je pijn, je angst dat je misschien niet meer beter wordt. Leg het maar in de handen van de Here, want dat zijn de vertrouwde handen van je Redder die zonder reserve Zich helemaal voor je heeft gegeven.